Skip to main content

Integritetspolicy

Nest Förvaltning (”Nest”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) värnar om den personliga integriteten och en säker hantering av personuppgifter. Vi tillämpar och följer Europaparlamentets och Rådets förordning GDPR (EU) 2016/679. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Våra kontaktuppgifter finner du längre ner på sidan.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss när du använder våra tjänster, kontaktar oss eller på annat sätt interagerar med oss via till exempel vår hemsida och accepterar cookies. Dessa kan inkludera:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Bank- och betalningsuppgifter
 • Ekonomisk information (såsom inkomster, utgifter, skatter)
 • IP-adress och annan teknisk information

Användning av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in kan användas för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och förbättra våra ekonomiska förvaltningstjänster
 • För att upprätta och hantera kundkonton
 • För att ge rådgivning och kundsupport
 • För att utföra nödvändiga finansiella transaktioner och rapportering
 • För att uppfylla lagliga skyldigheter och regleringskrav
 • För intern administration och redovisning
 • För att skicka marknadsföring och kundundersökningar (med ditt samtycke)
 • För att förbättra datakvaliteten i våra programvaror

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy, eller så länge som krävs enligt lag. När personuppgifter inte längre behövs kommer vi att radera eller anonymisera dem på ett säkert sätt. Vi bevarar den registrerades personuppgifter för bokföringsändamål i sju år enligt de krav som följer av bokföringslagen.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom i följande situationer:

 • När det krävs för att tillhandahålla våra tjänster (t.ex. bankpartners, revisorer, IT-leverantörer)
 • När det krävs enligt lag eller på begäran av myndigheter
 • När vi har ditt samtycke
 • Vid företagsöverlåtelser eller fusioner där personuppgifter kan överföras som en del av verksamheten

Dina rättigheter

Du har laglig rätt att:

 • Begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig
 • Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
 • Begära radering av dina personuppgifter (under vissa omständigheter)
 • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter
 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
 • Begära dataportabilitet

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på hej@nest.se.

Användning av cookies

Vi använder cookies för att förstå och spara dina inställningar för framtida besök och sammanställa sammanlagda data om webbplatstrafik och webbplatsinteraktion så att vi kan erbjuda bättre upplevelser och verktyg i framtiden. Vi kan komma överens med tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att bättre förstå våra besökare.

Information till utomstående parter

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför dina personuppgifter till utomstående parter. Det här omfattar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att bedriva vår tjänst, bedriva vår verksamhet eller service till dig, så länge parterna är överens om att hålla denna information konfidentiell genom ett personuppgiftsbiträdesavtal. Vi kan också släppa din information när vi anser att uppgifterna är lämpliga för att följa lagen, skydda vår eller andra rättigheter, egendom eller säkerhet.

Ditt samtycke

Genom att använda våra produkter/tjänster samt vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Skydd av personuppgifter

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, ändring eller förstöring. Detta inkluderar kryptering, brandväggar och säkra lagringslösningar.

Ändringar av intergritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Om vi bestämmer oss för att ändra vår integritetspolicy, lägger vi in ändringarna på den här sidan och/eller uppdaterar datumet för uppdatering av integritetspolicy nedan.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Nest Förvaltning AB
Tel 010-330 70 10
Mejl hej@nest.se

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 27 juni 2024.